ارائه نقشه راه وزير رفاه كه چگونه به «قدرت اول جهان» تبدیل شویم به رهبری

حجت‌الله عبدالملکی (متولد ۱۳۶۰) کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد خود را از دانشگاه امام صادق علیه السلام اخذ کرده است و دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان است و هچنین استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز است.

بیشتر بخوانید