مردم! چه وقت خوابه؟

بسیاری از مردم از خمینی حداکثر در حد همین تصویر سیاه و سفید او بود. البته بارها اطلاعیه هایش را که بصورت مخفیانه به درون خانه ها انداخته میشد را خوانده بودیم و حتی طرز حرف زدن و لهجه برره ای خمینی را تا روزی که به ایران آمد و در بهشت زهرا آن حرفهای عجیب و غریب را زد نشنیده بودیم. بسیاری از مردم با شنیدن لهجه غیرعادی خمینی برای اولین بار جا خوردند و ما در مدرسه ادایش را درمی آوردیم.

بیشتر بخوانید

مجتهدی که خودکار بیک از امام هفتم گرفت

یکی از آخوندهایی که کرامات زیادی داشت شخصی بوده به نام سید عبدالله شبر. محل زندگی او در نجف و کاظمیه بوده و نزد مؤمنان کاظمیه به «صاحب الدعوه المستجابه» شهرت داشت. راز بزرگ این آخوند حقه باز کاظمیه در

بیشتر بخوانید