گزارش روزانه مذاکرات وین به مقام رهبری

مذاکره کننده هسته ای:  الو، از وین زنگ می زنم، وصل کنید به حاج آقا می خواهم گزارش مذاکرات امروز را به خدمتشان عرض کنم – حضرت آقا الان تشریف ندارند. نیم ساعت دیگه زنگ بزنید مذاکره کننده هسته ای: خبر

بیشتر بخوانید