واکنش خامنه ای به کلمه “کتلت سلیمانی”

در دومین سالگرد کتلت شدن قاسم سلیمانی، تروریست جنایتکاری که صدها هزار زن و کودک بی گناه در سوریه را کشت و عده بی شماری را آواره کرد، خامنه ای مثل همیشه سخنانی نسنجیده ای گفت که بسیار جالب است.

بیشتر بخوانید

اولین تابستان انقلاب

از مرور روزنامه های ماههای نخستین روی کار آمدن آخوندها بخوبی میتوان دریافت که بر اثر بی لیاقتی و ندانم کاری های انقلابیون و نداشتن درک درستی از کشورداری، چرخ های تولید از حرکت ایستاده و تجارت و بازرگانی مختل شده و در نتیجه خیلی زود آثار  آشفتگی در عرضه و تقاضا و تامین مایحتاج مردم نمایان شد.

بیشتر بخوانید