۲۲ بهمن و‌ حکومتی که یک زگیل سیاسی است!

من پس از روز تولد خودم از روز ۲۲ بهمن متنفرم!در این روز نفرتی سراسر وجود مرا میگیرد که توصیف شدنی نیست. در فامیل چه آنها که در این انقلاب سیاه شرکت کردند و چه آنها که سکوت کردند، همیشه تحت حملات کلامی من به ایشان خرد شده اند.

برای نسل من آنچه که آنها داشتند ، نهایت آرزوهای سیاسی ما است. اصولا ما بچه های جنگ یاد‌گرفتیم که قانع باشیم و خیالباف و آرمانگرا نباشیم.

در فوتبال سیستم تیکی تاک بارسلونایی بهترین سیستم دنیا است اما باید ابزارش هم باشد. این سیستم «مسی» و «نیمار» میخواهد و «گواردیولا» ، با استاد اسدی و امیر قلعه نوعی نمیشود تیکی تاک اجرا کرد! نتیجه فاجعه میشود.

برای اجرای هر سیستمی باید ابزارش را هم داشت. اگر نهالی گرمسیر را به قطب ببرید، شکوفه نمیدهد، باکه از سرما میمیرد. این حکایت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی برای من یادآور کسی است که سر درد داشت، برای درمان سر خودش را از تنش جدا کرد.

برای من ۲۲ بهمن همانند شکست قادسیه و نهاوند دردآور است. من از مرگ یزدگرد ساسانی و شاه به یک اندازه غمگین میشوم. نمیدانم و نمیتوانم با هیچ منطقی باور کنم کسی شعور داشته باشد و ادعای آزادیخواهی و دغدغه های حقوق بشر داشته باشد، آنوقت بیفتد دنبال خمینی و به دنبال اجرای قوانین اسلام باشد.

نسلی که فاجعه بیست و دوم بهمن ۵۷ را به نام خودش در تاریخ ننگنامه کرد، باید بداند میزان سنجش طرفداران دموکراسی در ایران در آن زمان، طرفداران شاپور بختیار بود. هر کس در آن روزهای جنون زده پشت بختیار ایستاد، ایران را دوست داشت و درک درستی از «دموکراسی» و «حقوق بشر» داشت اما در نقطه مقابلش هر که با بختیار دشمنی کرد و دست در دست خمینی گذاشت، اگر نگوییم خائن بود، در بهترین حالت سفیه باید خطابش کرد.

کارنامه ۴۱ ساله انقلابیون ۵۷ تی هیچ جایی برای دفاع از انقلاب اسلامی نگذاشته است. این انقلاب گر چه هزینه های گرانی را بر دوش ایران و‌ملت ایران قرار داد، اما از حق نگذریم که تجربه ای است گرانبها، تجربه ای که باعث شد نقاب از چهره روحانیون شیعی بیفتد و ماهیت ننگین اسلام بیش از پیش برایمان نمایان شود.

در هیچ کجای خاورمیانه این همه نامسلمان وجود ندارد. روزی که اکثریت ملت باور کرد این حکومت یک حکومت بیگانه است و ما در جنگ با اشغالگران هستیم، آنگه میتوان به فردا امیدوار شد. این حکومت ایران را اشغال کرده است و اشغال گر را باید تنها کشت!

به اشتراک بگذارید: