یک نفتکش رژیم در سواحل سوریه را زدند

به اشتراک بگذارید: