یک مشاهده معنی دار از ترافیک هوایی عراق در زمان حمله موشکی

در آسمان غرب ایران و شرق عراق چند کریدور هوایی پر تردد وجود دارند.


در عکسهای زیر به سادگی مشاهده میشود که ترافیک در این کریدورها، بویژه در عراق و در مسیر موشکها از حدود ۶ ساعت قبل از حمله از سطح نرمال شروع به کاهش میکند، درست قبل از حمله ( پنجره زمانی 23-22 GMT/UTC ) تقریبا به صفر میرسد، و تنها یک ساعت بعد از پایان حملات دوباره به سطح نرمال برمیگردد!

به اشتراک بگذارید: