یک سال با کارگران هفت تپه

Nov 2019: اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه علی‌رغم تهدیدهای کارفرما ادامه دارد

Nov 2019: مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل اعتصاب کارگران تعطیل شد

Dec 2019: کارگران نیشکر هفت‌تپه با تجمع در محل کار اعتراض را از سرگرفتند

Dec 2019: پایان مشروط اعتصاب ۷۲ روزه در هفت‌تپه و آزادی سپیده قلیان

June 2020: مجموعه ویدئو کلیپ کوتاه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

Aug 2020: محاصره و تهدید پزشک نیشکر هفت‌تپه درپی حمایت از اعتصاب کارگران

Aug 2020: مداخله پلیس برای متفرق کردن کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه

Aug 2020: کارگران نیشکر هفت‌تپه علی‌رغم مداخله روز گذشته نیروهای امنیتی به اعتصاب ادامه دادند (۷۳مین روز)

Sep 2020: عوامل کارفرما به کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه با شمشیر و چاقو حمله کردند

Sep 2020: نماینده کارگران هفت‌تپه: هنوز هیچ خبری از تحقق وعده‌های آقایان برای حل مشکلات هفت‌تپه نیست

Oct 2020: پیروزی کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابله با گروگان‌گیری حقوق نمایندگانشان

Oct 2020: بازداشت چهار تن از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه

Nov 2020: نماینده هفت تپه: “جهش تولید” یا جهش اختلاس, جهش فساد, جهش بدبختی و جهش سرکوب کارگران؟

Nov 2020: هفت تپه؛ بازگشت ۱۵کارگر اخراجی بر سرکار، پیروزی بزرگ برای کارگران

به اشتراک بگذارید: