یک دروغ کله گنده در اصول کافی

علی ابن ابراهیم گوید:

پدرم نقل کرد که گروهی از شیعیان از شهرهای دور آمدند و از حضرت جواد علیه السلام اجازه تشرف گرفتند (یعنی میخواستند به مکه بروند) و به خدمتش رسیدند. در یک مجلس، سی هزار مسئله از او پرسیدند که حضرت به همه آنها جواب فرمودند و این در حالی بود که در آن زمان حضرت جواد علیه السلام فقط ده ساله بود!!

کتاب اصول کافی- بخش الحجه- باب مولد ابی جعفر محمد بن علی الثانی

توضیح: بیایید یک حساب سرانگشتی بکنیم:

فرض کنید پرسیدن هر سوال یک دقیقه زمان ببرد. 30000 سوال برابر است با 30000 دقیقه یعنی معادل 500 ساعت که آن نیز برابر 21 روز میشود!!

یعنی آن شیخ کلینی بی پدر و مادر دروغگوی کثافت در کتاب اصول کافی ادعا کرده که یک بچه ده ساله که اندماغش توی دهانش بوده 21 روز بدون اینکه استراحت بکند، بدون اینکه چیزی بخورد، یا چیزی بیاشامد و یا به مستراح بروند و خیر سرش بریند، به مدت 21 شبانه روز همینطوری نشسته بوده و پاسخ سوالات شیعیان را می داده است!!

ای بر پدر و مادر هرچی دروغگوست لعنت!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
11 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها