یک خبر باور نکردنی از «جنگ الکترونیک و بیولوژیک»

باندهای مافیایی در چین که در پی باجگیری از پرورش دهندگان خوک هستند از پهپاد برای رساندن پاتوژن تب خوکی آفریقایی به مزارع استفاده می کنند، صاحبان مزارع هم برای پدافند ابزارهای جنگ الکترونیک به کار برده اند. این قضیه پس از مشاهده اختلالات در سیستم ناوبری هوایی کشف شد.

قابل توجه سربازان ولایت که تصور نکنند با خرید و به کارگیری اسباب بازی های چینی شق القمر کرده اند…

منبع: روزنامه صبح جنوب چین

به اشتراک بگذارید: