یک تحلیل هوشمندانه از «ملی گرایی وامانده» امثال زاهدی

اردشیر زاهدی آنقدر پول دارد -بقول خودش در مصاحبه با BBC با خود از ایران به آمریکا برده- که یک بورسیه بنام بورسیه زاهدی در دانشگاه استنفرد ایجاد کرده تا کسانی در آرشیو خانوادگی‌اش تحقیق کنند. ۱۲هزار دلار برای ۱۲ هفته. پس از این توهم فاصله بگیرید که جمهوری اسلامی پیرمرد را خریده!

فحش دادن به او هم چیزی را درست نمی‌کند. فقط تخلیه یک عصبانیت است و بس! اردشیر زاهدی نماینده یک ایدئولوژی است که بدان باور دارد. ایدئولوژی‌ای که سرنوشت ایران را در دهه‌های اخیر به جایی رساند که از آن خبر داریم. باید درباره این ایدئولوژی صحبت کنیم. باید از این ایدئولوژی بپرسیم.

اردشیر زاهدی تنها نیست، او خیلی‌ها را کنار خود دارد. اگر داریوش همایون با آن سوابق فاشیستی که پس از فروپاشی شوروی و مُد شدن لیبرال‌دموکراسی به ظاهر رنگ عوض کرد هم بود، امروز از قاسم سلیمانی و سپاه دفاع می‌کرد و حرفهای برادرزن‌اش اردشیر را تکرار می‌کرد.

نام این ایدئولوژی ناسیونالیسم است که طبیعتا در کشورهای عقب‌مانده ناگزیر تبدیل به ایدئولوژی ضدامپریالیستی میشود. مصدق،بقایی،فاطمی،بختیار،همایون،زاهدی و فروهر هم در همین کمپین هستند. در این کمپین کلی روشنفکر، نویسنده، استاد دانشگاه، هنرمند، کارگردان، شاعر، آخوند و… پیدا می‌شود.

اگر فکر میکنید بدبختیهای ما فقط ریشه در جریانات چپگرا و اسلا‌گرا دارد، نیاز به شهامت برای تجدیدنظر دارید تا جریانات ملیگرای تاریخ ایران را بررسی کنید. آنوقت میبینید توده‌ای،مصدقی،فداییان اسلامی،خمینیست،پان‌ایرانیست،مجاهد،فدایی و … همه یکصدا میگویند: مرگ بر آمریکا، مرگ بر غرب.

در این مصرع همه‌شان با هم اشتراک نظر و توافق اصولی دارند. هم خمینی میگوید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند هم پریشب اردشیر زاهدی در مصاحبه با BBC گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. همین مصرع مشترک، «علت‌العلل» بدبختی و فلاکت و عقب‌ماندگی و فساد و در یک کلام وضعیتی است که میبینیم.

این نوشته چند ماه پیش مرا هم بخوانید، که نشان میدهد چرا هر کسی که مثل زاهدی شروع کند عاقبت به خامنه ای میرسد!

خامنه ای: رهبر غرب ستیزان، امید براندازان، منفور راحت طلبان!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها