یک تبعه ج/ا که در یک کشتی باری اسرائیلی پنهان شده بود دستگیر شد

این کشتی باری از ترکیه به مقصد ایتالیا در حرکت بود. گمانه زنی این است که این شخص قصد آسیب زدن به خدمه کشتی را داشت. ولی بعد از چند روز فرد مورد نظر بدون اینکه عمل خاصی انجام دهد کشف, دستگیر, و بعد از پهلوگیری کشتی باری در ایتالیا بدون دردسر به پلیس این کشور تحویل داده شد.

به اشتراک بگذارید: