یکسال از دستگیری حمید نوری گذشت

دوشنبه, ۹ نوامبر, وقتی حمید نوری چشم از خواب باز میکنه ۳۶۴ مین روزی است که متوجه میشه پشت میله های زندانه

۳۶۴ مین روزیه که مجبوره به دیوار سلول زل بزنه و فکر گذشته ها , و آینده مبهم رو دوباره مرور کنه

۳۶۴ مین روزیه که با “ذکر و دعا” خودش رو مشغول میکنه تا شاید فرجی حاصل بشه

۳۶۴ مین روزیه که سر نماز “ولضاالین” رو کشدار تر ادا میکنه تا شاید “الله” به دادش برسه

با تشکر از همه عزیزان جنبش دادخواهی برای این دستاورد بزرگ
تبریک به همه دادخواهان عالم از ابتدای تاریخ

از داریوش رادپور
منبع: کتاب جمعه
به اشتراک بگذارید: