یورش نیروهای دولتی عراق به مقر کتائب حزب الله

کتلت شدن قاسم سلیمانی جنایتکار سرآغاز تحولاتی شد که مثل دومینو دارد بساط شامورتی بازی رژیم در عراق و سوریه و لبنان را بهم می ریزد.

اگر کمی اهل انصاف باشیم باید کردیت این تحولات را به ترامپ بدهیم. هیچ رئیس جمهوری در امریکا اینقدر جربزه (چقدر شبیه خربزه شد!) نداشت که یک گوشمالی شایسته به این رژیم منحط آخوندی بدهد. کشتن قاسم سلیمانی منشا برکات زیادی بوده و هست!

به موازات کشتن سرکرده تروریستهای سپاه پاسداران ، ترامپ با اعمال تحریم های گسترده چنان بلایی سر خامنه ای و اطرافیانش آورد که سنگرهای “نفوذ استراتژیک در منطقه” یکی یکی دارد فرو می ریزد. چه در لبنان، چه در سوریه و این هم در عراق. بی پولی باعث شده رویای هلال شیعی به فراموشی سپرده شود و الان همه بدنبال منافع شخصی خودشان و بیرون کشیدن گلیم خودشان افتاده اند.

کتائب حزب الله (چقدر شبیه کثافت حزب الله شد!) یک گروه تروریستی است که ابومهندس رفیق و دستیار قاسم سلیمانی رئیس این گروه بود که او هم همراه حاج قاسم کتلت شد.

ببینید کار مزدوران رژیم در عراق به کجا رسیده که دولت ترسوی عراق به مقر این گروه حمله کرده و تعدادی از افراد آنرا بازداشت کرده است.

اگر همین وضعیت تداوم یابد و دمکراتها این روند فروپاشی رژیم اسلامی را بهم نزنند باید انتظار خبرهای خوبی را داشت.

منبع خبر

به اشتراک بگذارید: