یلدای سرخ ایرانی

یلدای سرخ امسال را به یاد کشته شدگان راه آزادی گرامی میداریم.

در سه ماه گذشته شجاعت دختران و پسران این سرزمین کهن و رستاخیز مردم ایران علیه حکومت جور و ستم و ویرانی و قتل و تجاوز، فصل جدیدی در تاریخ ایران آغاز شده و اکنون چشم بسیاری از مردم جهان به ایران است.

شدت سرکوب وحشیانه رژیم باعث شده بسیاری از مردم عادی و حتی سیاستمداران کشورهای مختلف جهان با مردم ایران همدردی کنند و روز به روز جمهوری اسلامی در داخل و خارج بیشتر منفورتر میشود.

شب چله

ایرانیان یلدا را گرامی میدارند و حکومت برای دختر پیامبرشان ایام فاطمیه گرفته اند اما برخلاف سالهای قبل، جمهوری اسلامی چون تلاش می کند فضا را آرام و عادی جلوه دهد، شب یلدا را توی بوق و کرنا کرده و میخواهد جشن بگیرد!

ما یلدا را جشن می گیریم و یاد عزیزان کشته شده راه آزادی را گرامی خواهیم داشت.

به امید پایان شب تاریک حکومت فرومایه ضد ایرانی

به اشتراک بگذارید: