یادداشت حسن داعی درباره لطف الله افراسیابی

حسن داعی  – ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

دستگیری افراسیابی تحول بسیار مثبتی است و میتواند پیام های خوبی داشته باشد. متن وزارت دادگستری نکات مهمی دارد که باید بررسی شوند بویژه نقش دفتر نمایندگی رژیم در نیویورک و درآمدهای بنیاد علوی. افراسیابی همکاران زیادی داشت که بی تردید، زیر ذره بین اف بی آی هستند.

به همین ترتیب، بده بستان های دفتر نمایندگی و بنیاد علوی. 

این دو نهاد از سال 1992 تحت سرپرستی کمال و صادق خرازی حمایت جدی مالی از لابی در آمریکا را شروع کردند. شورای آمریکایی ایرانی امیر احمدی و نایاک دو سازمان اصلی لابی طرفدار رژیم در سالهای گذشته بوده اند.

من حدس میزنم که اقدام جدید دادگستری برای مقابله با نفوذ رژیم، با تغییر رئیس جمهور متوقف نمی شود و ادامه خواهد داشت. بنابراین دستگیری افراسیابی زنگ خطر جدی برای کل شبکه لابی رژیم است.

افراسیابی کارش را در دهه 2000 میلادی شروع کرد. من در تابستان 2007 در صدای آمریکا یک مناظره با وی داشتم. وی واقعا بی سواد است. فعالیت های اصلی وی در آن سالها در رابطه با سازمان کاسمی CASMII یعنی کمپین مبارزه با جنگ و تحریم بود.

سازمان کاسمی در 2006 توسط عباس عدالت در لندن و همچنین رستم پورزال و چند تن دیگر از اعضای اصلی سازمان نایاک تشکیل شد که همگام با نایاک، برای جذب گروههای ضد جنگ و چپگرا تلاش میکردند.

افراسیابی یکی از نویسندگان اصلی سایت کاسمی بود و به همراه دیگر مسئولین این سازمان جلسات متعدد در سراسر آمریکا برگزار میکردند.

منبع: docs.google.com

به اشتراک بگذارید: