گفت و گو با مسعود فتحی عضو رهبری اتحاد جمهوری‌خواهان ایران- به عبارت دیگر

روش مسالمت‌آمیز زمانی عملی هست که جنبش بتونه نهادهای سرکوب حکومتی را وادار به عقب نشینی بکنه و ما در اینجا قرار نداریم.