گزارش BBC Newsnight از تظاهرات ایران و مصاحبه با مازیار بهاری- فیلم

People in Iran have taken to the streets in cities across the country to protest against economic hardship and political repression. John Sweeney reports on how the unrest has evolved

به اشتراک بگذارید: