تماس های نزدیک بین اسرائیل و امیرنشین ها علیه رژیم ایران بخوبی پیش می رود

رادیو اسرائیل– برخی رسانه های اسرائیلی می نویسند که در سه ماه اخیر تماس های گسترده ای برای ایجاد یک محور دفاعی علیه حکومت ایران، بین مقامات ارشد نظامی و امنیتی اسرائیل با همتایان آن ها ها در عربستان سعودی، بحرین و امارات عربی متحده جریان داشته است.

همین منابع می گویند که در ایجاد این محور دفاعی، دو هدف عمده دنبال می شود که یکی رویارویی احتمالی با حملات موشکی از داخل خاک ایران به سوی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس می باشد و هدف دوم اتخاذ تدابیری می باشد که از مجهز شدن رژیم ایران به جنگ افزار اتمی و همچنین از بازگشت ایالات متحده به برجام جلوگیری کند.

عادی سازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل، و همچنین روابط محدود و پنهانی اسرائیل با عربستان، راه را برای رسیدن به این هدف ها هموار ساخته است.

همزمان خبر رسید که اسرائیل به تلاش برای برقراری روابط صلح با بقیه امیرنشین ها و از جمله کویت، قطر و عُمان ادامه می دهد تا بتوان یک زنجیزه مستحکم در جنوب ایران برپا ساخت.

گرچه قطر، کویت و عمان هنوز با اسرائیل صلح نکرده اند، ولی بی تردید آن ها هم به خطرات اتمی شدن رژیم ایران آگاهی دارند و خواهان جلوگیری از آن هستند.

اکثر امیرنشین های جنوب خلیج فارس خواهان شرکت در گفتگوهای ایالات متحده با رژیم ایران بر سر مهار کردن برنامه های اتمی رژیم ایران هستند.

گرچه محدودیت های کورونا از روند همکاری های بازرگانی بین اسرائیل و امیرنشین ها کاسته، ولی تماس ها در امور دیگری که به امنیت متقابل و دفاع در برابر رژیم ایران مربوط می شود ادامه دارد.

به اشتراک بگذارید: