گزارشی از سی‌ و یکمین روز اعتراض سراسری کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی و نیروگاه های برق

نمایندگان کمپین پروژه‌ای پایپینگ در اعتراض سراسری کارگران پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و نیروگاه‌های برق، گزارشی از سی و یکمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران منتشر کرده‌اند.

در گزارش نمایندگان کمپین اعتراض سراسری کارگران پروژه‌ای پایپینگ آمده است:

«خواستن توانستن است!»

سی‌و‌یکمین روز اعتراض سراسری، برای کوتاه کردن دست خبیث کارفرمایانی که به کارگران اجحاف می‌کنند، در ۱۰ شهریور ماه ۹۹، همچنان ادامه داشته و پیروزی، چهره خود را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، خبرهای خوش این که در ماهشهر پیمانکاران با کارفرمایان جلسه گرفته و سی درصد به قرارداد پیمانکاران اضافه شد؛ پس از این جلسه پیمانکاران به کارگران‌شان اطلاع دادند که با حقوق‌های کمپین موافق هستند و عیدی و سنوات را هم در نظر خواهند گرفت.

در فاز ۱۴، پیمانکاری لیموچی شرکت تهران جنوب، کارگرانش با حقوق کمپین سرکار خواهند رفت.

در پتروپالایش شرکت گاما و شرکت زاگرس نصب، تمام حقوق‌ها را براساس لیست جدید کمپین با کارگران بسته‌اند.

اعتراض سراسری کارگران پالایشگاه ها
شرکت زاگرس نصب
همچنین در نیروگاه فردوسی کارگران پروژه‌ایش همه به کمپین اعتراض سراسری کارگران پیوسته و از نیروگاه بیرون آمده و در خانه‌هایشان مانده‌اند.

علاوه بر این، در گزارش نمایندگان آمده است: «متاسفانه با خبر شدیم بوی بد گاز در نخل‌تقی، مردم را دچار تنگی نفس و حالت تهوع نموده است؛ لذا به کارگران و خانواده‌هایشان هشدار می‌دهیم، ماسک‌هایشان را مرطوب کرده و حدالامکان از خانه بیرون نیایند؛ کارشناسان سندیکایی آلودگی تاسیسات پارس جنوبی در عسلویه را منشا انتشار بوی بد گاز در شهر نخل‌تقی می‌دانند.»

نمایندگان کمپین پروژه‌ای در اعتراض سراسری کارگران، بار دیگر تاکید کردند: «برادران کارگر، با اتحاد و صبر، پیروزی چهره خود را به ما نشان خواهد داد و شرمندگی پیش زن و فرزندان‌مان را بعد از این پیروزی و افزایش حقوق نخواهیم داشت.»

نمایندگان کارگران اعتصابی افزودند: «کارفرماها نمی‌توانند به جای ما کار کنند، داربست بسته، فیتر کنند، جوش بدهند، عایق‌کاری و برق‌کاری انجام بدهند؛ چرا که اگر می توانستند تاکنون کرده بودند؛ پس بیایید زحمات خود را ارزش گذاشته با حقوق و شرایط مصوب کمپین سر کار برویم و خارج از آن گول شایعات را نخورید و به اعتصاب خود ادامه دهید.»

اعتراض سراسری کارگران پالایشگاه ها
نیروگاه فردوسی

منبع: irankargar.com

پینوشت:
هموطنان غیور هشتگزن,
این همون اعتصاب هایی هست که منتظرش بودید ها. یک ماه هم از اعتصاب ها گذشت ها. البته اعتصاب کارگران هفت تپه که به چند ماه رسید. این کارگران گرسنه و بدهکار یک ماه دیگه هم حقوق نگرفتند ها. فقط جهت یاد آوری!

به اشتراک بگذارید: