گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران و اعلام مواضع دانشجویان (بخش اوّل)


بخش اول از مصاحبه دو تن از اشغالگران سفارت آمریکا در تهران که منجر به گروگانگیری ۶۶ دیپلمات آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز از ۱۳ آبان ۱۳۵۸تا۳۰ دی ۱۳۵۹ شد. حبیب‌الله بی‌طرف متولد ۱۳۳۵ وزیر نیرو در دولت اصلاحات شد. محسن میردامادی متولد۱۳۳۴ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ششم و دبیرکل جبهه مشارکت و از ۱۳۸۸ برای ۶ سال زندانی شد.

حبیب‌الله بی‌طرف
محسن میردامادی
به اشتراک بگذارید: