گروگانگیران ایران بزرگ فکر میکنند همه جای دنیا سرای من است!

جمهوری اسلامی هوای تسخیر سفارت انگلستان دارد… ای داد بر ملت ایران

به اشتراک بگذارید: