کودک کشی یا همان دکترین ضاحیه، بخشی از سیاست النصر بالرعب جمهوری اسلامی، به روایت رائفی پور!

دیروز جلایی پور رفیق گرمابه و گلستان سعید حجاریان و یکی از طراحان پروژه پرفریب اصلاحات، کشتارها و توحش ناب محمدی جمهوری اسلامی را در نهایت وقاحتی که تنها از شاگردان سعید طوسی ها بر می آید، گردن مخالفان تبعیدی حکومت انداخت. افرادی چو جلایی پور و زیدآبادی و عبدی خلاصه حرفشان این است که چون حکومت وحشی و اشغالگر است و زور مردم عادی هم به این توحش نمیرسد، پس به جای انقلاب، دستمال مستعمل و به گنداب کشیده و پوسیده خاتمی و اصلاحات کذایی اش را به زیر بیضه های خامنه ای یا همان اصل نظام پهن کنید تا شاید فرجی شود و حضرت آغا با موالی ایرانی اش رفتار بهتری را در پیش بگیرد.

درست در نقطه روبروی این بزک کنندگان چهره عجوزه نظام، افرادی هستند چو رائفی پور که در نهایت شفافیت و صداقت اعلام میکنند که نظام چگونه مردم ایران و ایران را در چنگال خود اسیر کرده است. در همان زمانی که یکی از شهرهای کردستان ایران برای ساعتی دست مردم افتاده بود، همین رائفی پور در نهایت صداقت و وقاحت اعتراف کرد که سران سپاه گفته اند اگر پایش برسد همه موشک ها را سر مردم خود ایران میریزند! این صراحت لهجه را بگذارید در کنار اعتراف چندین سال پیش یکی از این ملایان که گفته بود :

اگر قرار به رفتن باشد، ما زمین سوخته تحویل میدهیم!

حالا بیایید با هم از دکترین ضاحیه که اولین بار بود نامش را از زبان رائفی پور پلید و حقیر و جنایت پیشه شنیدم، حرف بزنیم! همان دکترینی که در ظاهر طعنه به کودک کشی اسراییل است اما در واقع نوعی اعتراف ناخواسته است که سیاست های جمهوری اسلامی را در این سالها_ به ویژه در این صد روز اخیر _ توجیه و تحلیل میکند و کودک کشی را به عنوان بخش مهمی از سیاست های سرکوب اعتراضات توسط رژیم مطرح میکند.

امروز دیگر حکومت و سردمدارانش اشغال ایران را انکار نمیکنند و جملگی با حرف های مستقیم و غیرمستقیم اعلام میکنند که رفتن اینها یعنی دریای خون! و پس چون قرار دریای خون است و شما مردم عادی و میهن پرست و عاشق زندگی، توانایی مقاومت در برابر توحش اسلامی و مقابله به مثل را ندارید، پس ساکت باشید و بگذارید نوادگان زیدآبادی ها و عبدی ها و حجاریان ها شاید در ۱۰۰ سال آینده موفق شوند که اصلاحات پشمکی را با نوه مژتبی خامنه ای به ثمر برسانند.

امروز چه سرداران سپاه و چه خبرکش ها و پااندازان و دستمال های مستعمل اصلاحات و چه فواحش سیاسی و فسیل ۵۷ تی روسوفیل جملگی بر این نکته تاکید دارند که چون توحش جمهوری اسلامی بی حد و مرز است، پس خفه شوید و بگذارید ما پروژه لاس از بالا و دستمال یزدی از پایین_ زیر بیضه های رهبر _را پیش ببریم تا کیان ها و حمیدرضا ها و مهساها کشته نشوند!

امروز باید بر همگان ثابت شده باشد که این حکومت تنها یا با حمله خارجی و اجماع کشورهای مهم برای از میان برداشتنش از میان میرود و یا با مبارزات پارتیزانی و چیزی شبیه نه حتی انقلاب، بلکه جنون! آری، جنون گاوی انقلاب ۵۷ که حاصل پیروزی توحش و تثلیث و وقاحت اسلام گرایان و فواحش سیاسی روسوفیل وچروکی چیف های پیروان سکس گروپ علوی و همسر تاختی بر ایران و ایرانی است، تنها با یک جنون ملی از میان میرود.

این حکومت تنها با تظاهراتی که بازگشتی در آن نباشد و اکثریت مردم در آن بدون امید به بازگشت به خانه ، به خیابان بیایند، از میان خواهد رفت. وقتی شما ۳ روز پشت سر هم را برای حضور خیابانی اعلام میکنی، یعنی هیچ شناختی از حکومت تا بن دندان مسلح به توحش نداری!

بارها اشاره شده است که انقلاب دیمی و شخمی حقه های وافور و زباله های غیر قابل بازیافت ۵۷ تی که در مقابلش انسان فرهیخته و میهن پرستی به نام شاه قرار داشت، به هیچ عنوان با آنچه که امروز نسل جوان در برابرش قرار گرفته است، قابل مقایسه نیست و تا نسل جوان از خاطره پرفریب انقلاب ۵۷ و فواحش سیاسی ارتجاع سرخ و سیاه عبور نکند، هیچ چشم اندازی ندارد و همچنان در “خندق” استمرارطلبان ۵۷ تی باقی خواهد ماند.

این حکومت اگر قرار به سقوطش با تظاهرات باشد، این تظاهرات باید بی بازگشت به خانه باشد، در غیر اینصورت آنچه که در آخرین فراخوان های اخیر و ۲۵ بهمن ۸۸ اتفاق افتاد، باز تکرار میشود!

جمهوری اسلامی که عصاره رذالت و خیانت و جنایت است، تنها با جنون میرود! اینکه جز جنگ های پارتیزانی و تشکیل گروه های زیرزمینی و مشارکت اکثریت مردم در اعتصاب سراسری و هر آنچه که میتواند این رژیم را فلج کند، راه دیگری باشد، حاشا! اما مشکل اساسی همچنان مشکل دیروز است:

چگونه میتوانیم از مشتی مردم عادی و عاشق زندگی انتظار داشته باشیم همانند بچه مفعولان پیرو سعید طوسی و خامنه ای که سالهاست در سوریه و یمن و عراق تمرین آدم کشی کرده اند، دستهای پاکشان را به خون این اوباش آلوده کنند؟

سپاهی که نیروهای قدسش از اوباش جنایت پیشه خاورمیانه تشکیل شده است، آیا جز زبان توحش، زبان دیگری را میفهمد؟

براستی چگونه میتوان از شاعران و هنرپیشگان و پرستاران و دکتران و نقاشان و در کل مردم عادی انتظار داشت که درک کنند این وحشت بزرگ تنها با پدید آوردن وحشتی بزرگتر از میان خواهد رفت؟

چگونه میشود از جهان و همسایگان ایران که وجود جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی برایشان نعمت است، خواست که پشت مردم ایران بیایند؟

اگر جمهوری اسلامی برود، ترکیه و دوبی آیا همچنان حسرت خواهد بود؟ آگر این حکومت برود، آیا قطر همچنان گاز پارس جنوبی را میتواند به یغما ببرد؟

اگر جمهوری اسلامی برود، اسراییل، اعراب را از که بترساند تا آنها مجبور به امضای پیمان صلح ابراهیم و اسماعیل و جبراییل و میکاییل شوند؟

در سال ۵۷ “رفتن” شاه به نفع همه بود به جز ایران و ایرانیان، امروز هم برعکس، “ماندن” جمهوری اسلامی به نفع همه است به جز ایرانیان؛ برای همین هم کاری که نسل بعد از انقلاب باید به سرانجام برساند، میلیون ها بار سخت تر از به ثمر رساندن عن قلاب دیمی و شخمی و کثیف ۵۷ است.

راه سرنگونی این جرثومه فساد و تباهی مشخص است اما اینکه مردم عادی حاضر شوند در برابر حکومت کودک کش دست به “خشونت موقت” بزنند و در نبرد با سیاهی خودشان آلوده نشوند، سوالی است که چگونگی اش باید توسط جوانان نسل بعد از انقلاب پاسخ داده شود. تا امروز فرمول حذف فسیلان و فواحش سیاسی ارتجاع سرخ و سیاه از انقلاب زندگی خوب جواب داده است و با بایکوت و حذف اوباشی که در شکل گیری جنون گاوی ۵۷ نقش داشتند، میتوان امید داشت که ایران را دوباره پس بگیریم.

انقلاب زن زندگی آزادی درست همانند انقلاب مشروطه به دنبال احیای عظمت ایران و عبور از “مشروعه” است؛ مشروعه ای که اوباش خلخالی پور حزب توده و فدایی و مجاهد و در کل فواحش سیاسی ۵۷ تی که بخشی از این پیکره فاسد ( مشروعه) هستندتا به طور کامل در کوره زباله سوزی تاریخ از میان نروند، ایران رها نخواهد شد.

فرمول پیروزی این انقلاب ملی، همه با هم منهای فسیلان ۵۷ تی دخیل در انقلاب اسلامی ۵۷، و پدید آوردن وحشتی بزرگتر از وحشت جمهوری اسلامی است؛ جز این هر راه و نقشه و طرحی محکوم به شکست است! اگر شما هم دیشب مصاحبه رضا پهلوی را درباره خشونت پرهیزی دیده اید، به شما توصیه میکنم حرفهای رائفی پور در مورد کودک کشی و زیبا کشی مهندسی شده نظام را ۱۰ بار گوش کنید و با خود بگویید شاهزاده محدودیت و معذوریت و شاید واقعا خطای درک شرایط را دارد، اما این دلیلی نمیشود که صحبت های اشتباه او برای من الگو شود و این جمهوری کثیف اسلامی، ۱۰۰ ساله!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
مشترک شوید
پیام رسانی در صورت
guest

2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها
2
0
اگر مایلید نظر بدهیدx