کمپین “قد این جوون جربزه داشته باشیم”

تا موقعی که برای چنین ویدئویی “فقط” لایک, و یا کامنت “درود بر شرفت” و امثالهم بفرستیم آخوندها از سواری گرفتن دست نمیکشند.

به اشتراک بگذارید: