کلمات ممنوعه جدید در نظام مقدس: غیرت، ناموس، مردسالاری، قتل ناموسی و زن‌کشی

رادیو فردا: سازمان نظام روان‌‌شناسی و سازمان بهزیستی دور تازه‌ای از فشار را بر روان‌شناسان، مشاوران خانواده و روان‌درمانگران آغاز کرده‌اند.

روان‌شناسان و مشاورانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، اگر از هشتگ‌هایی مثل غیرت، ناموس، مردسالاری، قتل ناموسی و زن‌کشی استفاده کنند، از سوی بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی اخطار می‌گیرند.

در مواردی حتی پروانه کار آنان به دلیل پرداختن به این مسئله باطل شده است.

متن کامل مقاله در وبسایت رادیو فردا:

اخطار حکومت به روان‌شناسان: بحث درباره «قتل‌های ناموسی» ممنوع!

به اشتراک بگذارید: