کشورهایی که حزب الله لبنان را تروریستی می دانند

هنوز برخی از کشورها مثل فرانسه، استرالیا، نیوزیلند و همچنین اتحادیه اروپا با گروه تروریستی حزب الله مماشات می کنند و حتی در مذاکرات سیاسی آنها را هم به رسمیت می شناسند:

لیتوانی هم در روزهای اخیر حزب الله را یک گروه تروریستی اعلام کرد.

به اشتراک بگذارید: