کشف یک تونل زیر مدرسه سازمان ملل در غزه

پول مردم ایران صرف تونل سازی غزه میشود.

به اشتراک بگذارید: