کشتی-بیمارستان 1000 تختخوابی USNS Mercy در لوس آنجلس پهلو گرفت (ویدئو کلیپ)

کشتی-بیمارستان USNS Mercy که از بزرگترین بیمارستان لوس آنجلس که ۸۸۰ تخت دارد بزرگتر است
USNS Mercy in port of Los Angeles
کلیپ طولانی ولی دیدنی از ورود کشتی USNS Mercy به بندر
داخل USNS Mercy

کشتی بیمارستانی USNS Comfort هم بعد از بارگیری تجهیزات مورد نیاز به طرف نیویورک حرکت میکند و روز دوشنبه ۳۰ مارچ در بندری در ویرجینیا پهلو خواهد گرفت. گفتنی است این ۲ کشتی برای بیماران غیر کرونایی استفاده میشود تا جا برای بیماران کرونایی در بیمارستانها باز شود. تجهیزات درمانی هر کدام از این کشتی-بیمارستان ها شامل مورد زیر است:

— Up to 1,200 Navy medical and communications personnel and more than 70 civil service mariners.

— Up to 5,000 unit of blood

— 12 fully equipped operating rooms

— 1,000 patient beds

— 8 Intensive Care Unit beds

— 4 radiology suites

— 2 oxygen-producing plants

— 1 isolation ward

Both ships also are equipped with digital radiological services, a medical laboratory, a pharmacy, an optometry lab and a CAT scan. They also have a helicopter deck capable of landing large helicopters and side ports to take on patients at sea.

Reference: What to know about the Navy hospital ships coming to New York and California

به اشتراک بگذارید: