کشتار مردم برای شهروندان معمولی یک عمل شنیع است، برای جنایتکاران پست فطرتی چو خامنه ای وسیله ای است برای حفظ قدرت!

این روزها عده ای چنان از کشتار وحشیانه حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی به تعجب آمده اند که تو‌گویی دولت سوییس در یک شب ناگهان کشتار راه انداخته است!

بارها شنیده ایم که ما ایرانیان حافظه تاریخی نداریم! اوایل من خیلی از شنیدن این موضوع ناراحت میشدم و این جمله را توهینی به ملت بزرگ ایران میدانستم اما امروز نمیدانم چه جوابی باید به خودمان بدهیم؟

فراموش نکنیم سردمداران این حکومت کسانی بودند که سینما رکس آبادان را آتش زدند و بیش از سیصد نفر را زنده زنده سوزاندند تا حکومت متعارف شاه را سرنگون کنند. یادتان نرود از سردخانه ها جنازه میدزدیدند تا بگویند ساواک دست به کشتار مردم زده است.

فراموش نکنیم چگونه یاسر عرفات در کنار خمینی پیروزی دوباره اسلام را بر ایران جشن گرفته بود!

فراموش نکنیم چگونه صدها ارتشی بیگناه را انقلابیون ۵۷ تی به فرمان خمینی و جلادش خلخالی ، گلوله باران کردند!

فراموش نکنیم مستخدم شاه را چگونه سوزاندند!

فراموش نکنیم چگونه با تحریک صدام جنگ ۶+۲ را به راه انداختند و چند هزار کودک را روی مین ها انداختند تا خمینی خلافتش دوام پیدا کند!

فراموش نکنیم کشتار ۶۷ را

فراموش نکنیم چه تعداد از مردم در داخل و خارج از کشور به قتل رسیدند.

فراموش نکنیم کشتار قزوین و اسلامشهر در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی را

فراموش نکنیم قتل های زنجیره ای را

فراموش نکنیم حمله به کوی دانشگاه را

فراموش نکنیم کشتار جنبش سبز و شیشه نوشابه ها را

فراموش نکنیم دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸

ودر آخر فراموش نکنیم، قادسیه و نهاوند و ۲۲ بهمن را

یادمان باشد برای این حکومت آدم کشتن مثل آب خوردن است. تا زمانیکه اروپا و آمریکا با نظام مماشات میکنند، تا زمانیکه روسیه و‌چین ایران را اینگونه مفت غارت میکنند، هیچکس به داد ملت ما نخواهد رسید!

اگر کشتار آبان ماه نسل کشی نیست، نامش چیست!؟ ایرانی باید بداند کشورش اشغال شده است. درست همانند زمان حمله اسکندر و‌مغول و اعراب، اینها بیگانه هستند. کسی که پول ایران را برای اعراب خرج میکند، کسی که ایران را دشمن میداند و از ایران اسلامی نام میبرد، بیگانه است! این بیگانه اگر شناسنامه ایرانی هم داشته باشد، اگر تخمه کثیفش قرن ها پیش در خاک اشغالی ایران دوام یافته باشد، تا زمانیکه دشمن خاک و آب و هوای این خاک است، یک بیگانه محسوب میشود.

بیگانگانی که تا امروز بر این خاک تاخته اند ، هیچوقت با زبان خوش و صندوق رای و … از این خاک بیرون نرفته اند. هر زمان سربازان و سردارانی چو نادر شاه افشار و رضا شاه در این خاک پیدا شد، ایرانی توانست قد راست کند.

دشمن امروز ما همسایه ماست. دشمن امروز ما عده ای از اعضای فامیل ماست. دشمن امروز ما دولت و‌حکومتی است که ایران را ۴۰ سال است ویران کرده است! بس است. دیگر جز با غرش تفنگ ها و سردادن شعار «جانم فدای ایران»، راهی برای ملت باقی نمانده است.

باید فاشیست های اسلامی را از ایران بیرون ریخت، اگر ۱۰ سال دیگر این حکومت ادامه پیدا کند، نامی از ایران باقی نخواهد ماند. آری به جمهوری اسلامی تحت هر عنوانی _ چه با شرکت در انتخابات و چه با سکوت_ یعنی آری به ویرانی و کشتار و تجزیه و نابودی ایران!

اگر فقط به وضع آب و‌هوای این مرز و بوم توجه کنید، خواهید دانست “دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست”!

سربازان لشگر شب را در شب تاریک باید از پا انداخت

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها