کشتار ایندرقاش

روز 13 آبان 1359 افراد کمیته  و بسیج ارومیه به دستور ملاحسنی امام جمعه ارومیه و به فرماندهی حاج عظیم معبودی از نزدیکان حسنی به بهانه پاکسازی روستای ایندرقاش در 5 کیلومتری شهر مهاباد از اسلحه وارد روستا شده و پس از ازار مردم و اتش زدن بعضی از منازل ، مردم روستا را که در مسجد ایندرقاش جمع شده بودند به رگبار میبندند که دست کم 35 نفر کشته و شماری مجروح میشوند. اسامی جانباختگان عبارت است از : علی و خدر و حسن قنبری ، سید رحمان ، حشمت دشتی ، محمود شیخه ، محمد بابکری ، رسول سیده ، علی شیخه ، رحمان مولودی ، حاجی و حسین و علی خوسه ، خسرو مام موسی ، ایرج پاکزاد ، سلیمان و کریم سیده ، محمود پیروتی، احمد رسولپور ، رحیم و صالح اندرز ، سید علی قادر حسینی ، محمد مره بلال سهراب فر ، صلاح برخانه عبدالله و کریم علایی ، عبدالله رحیمی ، حسین دیوازی و حسین خزر حاجی . از انجا که چند روز پیش از کشتار نیروهای کمیته و بسیج وارد روستا شده و اسلحه را از اهالی گرفتند هدف اصلی نه خلع سلاح روستائیان بی سلاح بلکه کشتار دسته جمعی انها بود.

منابع : کشتار ایندرقاش منبع اول

کشتار ایندرقاش منبع دوم

به اشتراک بگذارید: