کسی که با جمهوری اسلامی همخوابه میشود، منتظر بدتر از « ایدز» هم باشد!

ویروسی به نام جمهوری اسلامی !

به اشتراک بگذارید: