کدام منطقی میپذیرد یک عده مسلمان بوگندو چنین شهری را به “گه” بکشند؟

تور اورشلیم:

برای مقایسه.
یک محله مسلمان نشین پاریس:

عکس مطلب: یک تظاهرات در اورشلیم

به اشتراک بگذارید: