کتاب تاریخ شیر و خورشید- احمد کسروی

بسیاری از ما نسبت به پرچم سه رنگ ایران و علامت شیر و خورشید روی آن آگاهی لازم را نداریم. همین ناآگاهی باعث شد که بسیاری آنرا از نشانه های حکومت پهلوی بدانند و آنرا حذف کنند.

خوشبختانه با توسعه اینترنت بتدریج آگاهی مردم رشد و توسعه یافت و ارزش های تاریخی و ریشه دار فرهنگ ایرانی با استقبال مردم مواجه شد.

کتاب تاریخ شیر و خورشید به همت زنده یاد احمد کسروی در 22 صفحه گنجینه ای است برای نسل جوان ایرانی تا با مطالعه آن بیش از پیش به هویت ایرانی خویش مباهات و افتخار کند.

برای خواندن این کتاب اینجا را کلیک کنید.

به اشتراک بگذارید: