کاهش چشمگیر جرائم در آلمان در دوران کرونا

به گزارش پلیس آلمان در ایالت برلین آمار سرقت خودرو ۸۰ در صد، جیب بری ۶۰ درصد، دزدی از خانه ها ۵۰ در صد و زورگیری ۴۰ در صد نسبت به اوضاع «عادی» کاهش یافته است. حتی موارد خشونت خانگی (که انتظار میرفت بواسطه حبس شدن مردم در خانه ها افزایش پیدا کند) کمتر گزارش شده اند.
از سایر ایالات آلمان هم همین ترند گزارش میشود.


تنها تخلفی که افزایش پیدا کرده: «کورس گذاشتن» (مسابقه) با وسائل نقلیه در جاده های خلوت شده!


منبع: اشپیگل

به اشتراک بگذارید: