کانادا- دو کارمند دولت ۱۱ میلیون دلار را به حساب شخصی ریختند

توی کانادا، دو کارمند هندی تبار را دستگیر کرده اند به جرم اینکه ۱۱ میلیون دلار از پول های دولت را به حساب خود و خانواده شان واریز کرده اند. ماجرا اینگونه بود که از زمان همه گیری کرونا و تعطیلی مشاغل، دولت کانادا تصمیم گرفت به کسانی که بخاطر کرونا شغل یا بیزینس خود را از دست داده اند مبالغی را بعنوان کمک های دولتی به آن افراد پرداخت کند.

در همان موقع آنچنان حجم متقاضیان زیاد بود که دستگاههای دولتی مجالی برای راستی آزمایی نداشتند و به هر کسی که فرم درخواست را پر میکرد بحسابش پول می ریختند. بسیاری از مهاجران با وجودیکه در کانادا نبودند و به کشورهای خودشان برگشته بودند این پولها را دریافت کردند.

توی آن شلوغ پلوغی، این دو کارمند دولت که ظاهرا کارشان با کامپیوتر واریز وجه به حساب بانکی افراد بوده، از فرصت سو استفاده کرده و برای خود و اعضای خانواده هایشان بیش از ۴۰۰ حساب بانکی باز کردند و مرتب از پول دولت به این حسابها پول می ریختند. اینطور که در خبرها آمده مبلغ این دزدی ۱۱ میلیون دلار است. تاکنون ۴ نفر در این رابطه دستگیر شده اند.

https://www.thestar.com/politics/provincial/2020/11/25/family-stole-11m-of-covid-19-relief-funds-in-massive-fraud-ontario-government-claims.html

به اشتراک بگذارید: