کافکا و منتقدان کمونیست

این قسمتی از مقاله “کافکا و منتقدان کمونیست” است که در نشریه “کتاب جمعه” شماره ۳۵ چاپ شده. علاقه مندان برای خواندن دنباله مقاله که از منظر “برخورد ایدئولوژیک با هنر” هم نکات بسیاری داره (و با وضع فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی هم قرابتهایی!) با کلیک اینجا به متن اصلی مراجعه کنند.

فرانتس کافکا
به اشتراک بگذارید: