کاخ سفید: احیای «برجام» جلوی دستیابی ایران به بمب اتم را نخواهد گرفت

به اشتراک بگذارید: