چگونگی احتمالی سانحه نطنز

بنابر شواهدی که تا کنون موجود هستند یک انفجار (با مواد منفجره) درون ساختمان صورت گرفته است. این یک سالن مونتاژ وسایل بسیار حساس است که قاعدتا نباید ماده ای با چنین قابلیت انفجاری در آن موجود باشد. ادعای قبول مسئولیت بمب گذاری توسط یک گروه ناشناخته هم به شدت ساختگی به نظر می آید. از طرف دیگر صدمه ایجاد شده ـ نه از نظر نوع تخریب و نه از نظر عملیاتی ـ با ادعای بمباران توسط جنگنده ها (آن هم اف-۱۶ !) همخوانی ندارد. منطقی ترین گزینه ای که تا کنون به ذهن میرسد این است که (مثلا توسط پهپاد) سلاحی به درون ساختمان نفوذ کرده و آنجا منفجر شده است.

به اشتراک بگذارید: