چگونه خود را از نظر روحی-روانی و ترس در مبارزات خیابانی آماده کنیم، چطور دعوا کنیم 👊

من کی هستم ؟؟؟؟ ،بیشتر در مورد خودم بهتون اطلاعات بدم/ Ashkan AM
به اشتراک بگذارید: