چپولیسم ناب ایرانی و زمان اعتراف به “شکر” خوری اضافه

امروز خبری منتشر شد مبنی بر “افتتاح ایستگاه مترو زیبا و ۱۵۰ میلیاردی در شیراز” که چند عکس از این ایستگاه را در زیر مشاهده میکنید. این خبر من رو یاد زمان اون خدا بیامرز انداخت که هر کاری میکرد چپ عقب مونده ایرانی اشکال میگرفت که چرا در حالی که بعضی روستائیان تازه مهاجر در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی میکنند اینهمه خرج های “بیهوده” میشه و از این خزعبلات!

از جشن هنر شیراز و خرید تابلوهای نفیس برای موزه هنرهای معاصر توسط شهبانو فرح بگیرید تا ساخت فرودگاه مهر آباد برخورد چپ عقب مونده ایرانی همین بود که بود. بله درست متوجه شدید, حتا ساخت فرودگاه مهر آباد هم توسط شاه مورد انتقاد این موجودات ساکن غار-خونه های تیمی و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و اوباشهم بود, با این بهانه که تهران احتیاج به چنین فرودگاه بزرگی نداره! یعنی در افق فکری این نیروهای به اصطلاح “مترقی” اون زمان حتا فرودگاه مهر آباد هم برای پایتخت کشوری مثل ایران زیادی بزرگ بود!

خیلی خوب, با زیبایی و پیشرفت مخالف بودید و نتیجه اون این شد که با یک “انقلاب شکوهمند” یک کشور در حال پیشرفت رو تبدیل کردید به یک کشور در حال انحطاط. فقط سوال اینه چرا الان که بیش از نصف ملت زیر خط فقر مطلق هستند و ملت به گور خوابی و فاضلاب خوابی روی آوردند از هزینه ۱۵۰ میلیاردی برای یک ایستگاه مترو انتقاد نمیکنید؟ فکر نمیکنید زمان اون رسیده اعتراف کنید که اون زمان “شکر” زیادی تناول میکردید؟

خدمت دوستانی هم که فکر میکنند نسل چپ عقب مونده ایرانی ور افتاده و پرداختن به این موجودات کاریست عبث عارضم که اشتباه میکنید. ویدئوی زیر را ببینید تا متوجه شوید که علت بن بست سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و…. ایران عزیز تنها آخوند و شیعه گری نیست!

به اشتراک بگذارید: