چه کسی راست میگوید؛ پرویز ثابتی یا بهروز وثوقی!

دیروز کلیپی قدیمی از سوپراستار سینمای قبل از انقلاب بازنشر شده است که واکنش های زیادی را در فضای مجازی برانگیخته است. به احتمال زیاد زمانی که بهروز وثوقی خاطره ای از برخورد با پرویز ثابتی نقل کرده است، هیچوقت گمان نمیکرده است که آقای امنیت ساواک پس از سالها در سایه نشستن، در پیش چشم ایرانیان و در روز روشن، در گردهمایی مخالفان رژیم جمهوری اسلامی سر و کله اش پیدا شود و پس از سالها جواب داستان سرایی های بهروز را وثوقی را بدهد.

https://news.gooya.com/2023/02/post-73243.php

اینکه در این داستان راوی که هنرپیشه ای درجه یک است راست میگوید یا پرویز ثابتی، سوال چندان سختی نمیباشد. سالها اوباش چپ و آدمکش توده ای و مجاهد و فدایی با یک کلاغ چهل کلاغ کردن اشتباهات ساواک، سعی کردند سهم بیشتری از کیک انقلاب ارتجاع سرخ و سیاه ببرند اما پس از ظهور اینترنت و فهم نسبی مردم از رذالت گروه های مخالف شاه، دیگر هیچکس چشم بسته حرفی را که ریشه اش از ذهن بیمار فواحش سیاسی ۵۷ تی نشات گرفته است، قبول نمیکند؛ حتی اگر این نوع قضاوت ها مربوط به فردی باشد که نامش _ فارغ از درست یا غلط بودن داستانها_ با شکنجه و سرکوب عجین شده است.

سالها باید میگذشت تا نسل جوان متوجه شود که نه تختی را ساواک کشت و نه صمد بهرنگی را، سالها باید میگذشت تا نسل جوان متوجه شود اوباش خلخالی پدر فواحش سیاسی حزب توده، خودشان دست به قتل رقیب زدند تا گردن خانواده پهلوی بیاندازند ( مراجعه به سرگذشت تروریست باهوشی به نام خسرو روزبه شود)

آری, در ماجرای بازنشر صحبت های قدیمی بهروز وثوقی بر علیه پرویز ثابتی و ساواک، ردپای بازگشت او به دامان جمهوری اسلامی کاملا مشهود است. بهروز وثوقی از زمان خاتمی خیلی سعی داشت به ایران بازگردد اما هیچوقت کسی به او تضمین نداد که این رفتن، با بازگشت همراه باشد.

جنس صحبت های سوپراستار سینمای ایران، از جنس همان خودشیرین بازی هایی است که دیروز عبدالکریم دباغ ملقب به دکتر سروش، برای آزادی دامادش، در حمله به گلشیفته فراهانی مرتکب شد؛ و یا در نمونه بزرگترش در سطح روابط کشورها، مادلین آلبرایت وزیر امورخارجه وقت آمریکا، به توصیه استمرار طلبان_ به نیت برقراری رابطه با جمهوری اسلامی_ از وقایع موسوم به کودتای ۲۸ مرداد عذرخواهی کرد!

بی شک پرویز ثابتی نه فرشته است، نه اهریمن، همچنین بهروز وثوقی، اما اینکه بهروز زمانی که بر علیه پرویز فیلم بازی کرد و او را بازیگر مرده ای میپنداشت که نمیتواند از خودش دفاع کند، سپری شده است و اکنون نسل جوان به واسطه یک پشیبینی درست و تاریخی پرویز ثابتی در مورد عاقبت ایران و پیروزی مخالفان شاه ، او را در موضعی قرار داده اند که بتواند در برابر اتهام ها پاسخگو باشد.

من عاشق بازیگری بهروز وثوقی هستم و او را بی حد و حصر دوست میدارم، اما این دوست داشتن دلیل نمیشود که ردپای شبه توبه او برای بازگشت به ایران را در این کلیپ اخیرش نبینم، نظر شخصی من به عنوان یک شهروند ساده این است که بهروز در دروغی که گفته است، نفع داشته است و حرفهای پرویز ثابتی قابل قبول تر است!

به اشتراک بگذارید: