چند کلمه با عزاداران سردار قلابی

یک دست قطع شده کثیفِ انگشتر ولایت به دست را انداخته اید در یک جعبه باسمه ای تخته سه لا و با ایجاد ترس و تهدید و بگیر و ببند آدمهای خودتان را که همان قوادها و پرستوها (بشرا ها) هستند راه انداخته اید جلو و از این استان به آن استان می کشید و با تهییج احساسات و تبلیغات بی شرمانه مردم دردمند را جمع می کنید و بعد هم به کشتن می دهید که قهرمان پوشالی بسازید؟..  که حواس مردم را پرت کنید؟.. که مادران و پدران و وابستگان داغدار ۱۵۰۰ جانباخته آبان ماه ۹۸ را به حاشیه برانید؟.. کور خوانده اید. شما حتی جرات ندارید این نمایش تشییع آن دست از مچ قطع شده آدمکش را به پایان برسانید که خوب می دانید چه چیز در انتظارتان است.

شما تمام شده اید. تمام. فقط تلخی حقیقت یعنی پایان حکومت، بی حس و حالتان کرده است و به تبع رهبر به بن بست رسیده تان چون مریضی در حال احتضار ضجه زنان و مویه کنان وقت می خرید و دنبال راه حل می گردید.

شک نداشته باشید که این زینب سلیمانی تبعه آمریکا هم به شما کمکی نخواهد کرد. به وضوح و در کنار علی خامنه ای و روحانی و بقیه تبهکاران روبروی دوربین ایستاد و انتقام پدرش را از مشتی بیگانه عرب تبار طلب کرد نه از ولی فقیهی که خود را رهبر شیعیان جهان می داند. یعنی کشک!..

یعنی که رهبران دولت سایه، شما آخوند های دوزاری را اصلا آدم حساب نمی کنند. یعنی که قدرتی ندارید بیچاره ها. یعنی که مشتی مامور و کارمند و خائن حقوق بگیر کارتل های قاچاق اسلحه و مواد مخدر و فروش زنان ایرانی و واسطه دزدی نفت و منابع ایران هستید و با تنفری مختص آخوندها از ایران و ایرانی به ویرانی آن مشغول و به گرفتن سهم خود قانعید.

یعنی که شما تحلیل گران امروز و تروریست های دیروز که کشور را چهل سال پیش دو دستی به تروریست های عرب تبار تقدیم کرده اید، همکار آنها هستید.

یعنی که خودتان را بشناسید. شما تحلیل گران بی سر و پائی هستید که برای یک مشت دلار پشت تریبون های دشمنان ایران قرار می گیرید و شرف و غیرت نداشته تان را برای استمرار حکومت جنایتکار می فروشید.

یعنی که به همین زودی همه شما کارگزاران پروپاگاندای نظام جانوران جانی مستقر در خارج از ایران به محض اولین امکان، باید جوابگوی خیانت های خود در برابر دادگاه مردمی باشید. شما را باید بیچارگان تاریخ نامید که در پستی و رذلی نمونه ندارید. تمام شدید بی نواها.

اصل مسئله روشن است: دنیا دیگر تحمل لات بازی ها و اوباشگری های شما و کارگزارانتان را ندارد. مردم هم سنخیتی با شما ندارند.

جبن و حقارت از صفات بایسته شما تبهکاران است که هر کدام یک فرزند خود را یا کشته یا به کشتن داده است تا میل سیری ناپذیر بیمارگونه خود به قدرت و ثروت را ارضا کند.

شما اگر ذره ای صلح جو بودید که نیستید حداقل رفراندوم برگزار می کردید. اگر حتی کمی فقط کمی شرافت داشتید یک روز را برای اعتراضات مردمی آزاد می گذاشتید تا جهان ببیند چند ده میلیون ایرانی فریاد می کنند:‌ حکومت اسلامی نمیخوایم نمیخوایم. تا هم شما و هم جهان بی آنکه نیازی به این تئاتر و شوی مسخره تشییع شهر به شهر رقت آورتان باشد، تعداد مخالفین میلیونی شما را مشاهده کند. تظاهراتی مردمی که حتی رد آن روی زمین، با ماهواره ها هم دیده شده و برای ابدیت در تاریخ جهان ثبت گردد.

فعلا می توانید دست و پا بزنید و تنها انگلیسی دان خود یعنی آقای نه چندان ظریفتان را جلو بیاندازید، وقت بخرید و نمایش های آخرتان را هم اجرا کنید اما پس اون کله نداشته تان بدانید که هلاکت به هر شکلی، بهترین اتفاقی است که ممکن است برای شما بیفتد که اگر به شکل قاسم سلیمانی به هلاکت نرسیدید، خودتان را برای انتقام به حق مردم در همه ابعادش آماده کنید که اگر بازمانده ای از شما بماند که باید به آن شک کرد، خواهید دید که حتی یک کف دست پر شده از بلاهت هم از جسم کثیفتان باقی نخواهد ماند.

جمهوری اسلامی نفس های آخرش را می کشد و مزدبگیرانش قافیه را تنگ دیده و راه افتاده اند که چرا این روزها شاهزاده بیانیه نمی دهد!..

شما باید از خودتان سوال کنید چرا باید به هلاکت رسیدن یک بسیجی آدمکش حرفه ای بیسواد منحرف ولایت مدار، برای شاهزاده مهم باشد؟..
برای ما هوادارانش هم افتخار بزرگی ست که او قلمش را برای هر بی سر و پائی خرج نمی کند.

شاهزاده رضا پهلوی میراث گرانبهای ما ایرانیان است و خاک ایران ارث پدرش. تو برو خودتو بکُش!..

ویران شود آن دین و ایمان و اعتقاد و ایسمی که چهل سال دلهای هزاران ایرانی را خون کرد و زندگی هایشان را سوزاند.

به اشتراک بگذارید: