درباره «نشست مشروطه خواهان در واشنگتن»

علی رغم سالها تلاش و مبارزه مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشور، در ماههای اخیر متاسفانه رسانه ها چهره های فیک و بدسابقه را پروموت کردند و بعنوان چهره های مطرح اپوزیسیون قالب کردند و عملا مشروطه خواهان و میهن پرستان را حذف کردند.

باوجودیکه پشتوانه مردمی مشروطه خواهان چه در داخل و چه در خارج کشور از همه گروهها و چهره های فیک با فاصله زیاد بیشتر است اما صدای غالب، به نفع مشروطه خواهان نیست و همین امر باعث گردید که ایران گرایان و مشروطه خواهان به فکر سازماندهی بیفتند.

هفته آینده اولین نشست چند تن از مشروطه خواهان در واشنگتن برگزار میشود و امیدوارم به نتایج و اقدامات عملی بیانجامد. هر تشکل سیاسی اگر فکری برای تامین منبع مالی نکند قطعا به بن بست خواهند رسید.

امیدوارم دوستان و بزرگواران این نشست پتانسیل حمایت مردمی از مشروطه خواهان را درک کنند و آنرا جدی بگیرند. بسیارند افرادی که حاضرند امکانات خود را در اختیار میهن پرستان قرار دهند. بزرگ تر فکر کنید و گام های بلندتری بردارید.

موفق باشید.

به اشتراک بگذارید: