چشمه ای از عملکرد جنگ افزارهای نوین: انهدام واحدهای S-300 ارمنستان توسط پهپادهای آذربایجان

ویدئوها و تصاویر ماهواره ای زیر انهدام چند واحد پدافندی S-300 روسی در اختیار ارمنستان توسط پهپادها (در این مورد IAI Harop اسرائیلی) در اختیار آذربایجان را نشان میدهند.
چند ماه پیش هم ما از موفقیت عملیات مشابه ارتش ترکیه در سوریه گزارش داده بودیم، آن موارد حتی هشداربرانگیزتر بودند، چون سامانه هایی مانند پانتسیر که کارکردشان دقیقا دفاع از سامانه های دوربرد مانند S-300 در برابر حملات پهپادی و موشکی است هدف قرار گرفته بودند.
قبل از آن هم ما در ماجرای نطنز یادآوری کرده بودیم که در سناریو حمله از هوا نباید فکرها منحصرا مثل چند دهه پیش به سمت جنگنده-بمب افکن برود، ولی همه دوستان ظاهرا «در باغ» نبودند.
جهت اطلاع این را هم بگوییم که هم اکنون تکنولوژی قتل عام یک لشکر پیاده توسط حمله انبوه پهپادی در دسترس است، به آینده خوش آمدید!

به اشتراک بگذارید: