چرنوبیل چین

بیش از 100 سیاستمدار و افراد مشهور نامه سرگشاده ای را علیه پنهان کاری دولت چین امضا کرده اند. از جمله وزیر سابق دادگستری کانادا و مدافع حقوق بشر ایروین کوتلر.

در این نامه ، امضا كنندگان هشدار می دهند كه بحران کرونا نشان می دهد كه با توجه به سکوت و پنهانکاری چین در ارائه اطلاعات شفاف و دقیق، مهمتر از هر زمان دیگری باید به صداهای مستقل در چین گوش فرا داد. در این نامه آمده است: ” چرنوبیل چین زخمی است که خود به خود وارد کرده است.” “حزب کمونیست چین پزشکان چینی را که می خواستند دیگر متخصصان بهداشت را در مرحله اولیه شیوع بیماری اگاه کنند ، وادار به سکوت کرد.” در ادامه انتقاد از سازمان بهداشت جهانی مبنی بر همراهی با دولت چین اشاره شده است.
در هفته های اخیر اطلاعاتی درز کرده که درستی آمار و اطلاعات چین را بشدت مورد تردید قرار میدهد.

منبع: گلوبال نیوز

 
به اشتراک بگذارید: