چرا وزارت کشور دنبال انحلال جمعیت امام علی است؟ صفحه دو

دادگاهی با شکایت وزارت کشور جمهوری اسلامی تشکیل شده برای لغو مجوز موسسه امام علی. پیشتر شارمین میمندی نژاد موسس این موسسه به همراه دو نفر از همکاران موسسه و سپس زهرا رحیمی همسر موسس و مدیر مجموعه هم بازداشت شده بودند. اتهام خود آقای میمندی نژاد، توهین به رهبر فعلی و پیشین جمهوری اسلامی با شکایت قرار گاه ثارالله و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شد. اما دلایل اینکه وزارت کشورکه چرا به دنبال انحلال آن است رسما اعلام نشده است. این موسسه که از سال 1378 تشکیل شده در بیست سال، به یکی از شناخته شده ترین نهادهای خیریه در ایران بدل شد که در سالهای اخیر، شمار داوطلبانی که با آن همکاری می کردند، تا ده هزار نفر برآورد می شد. چرا جمهوری اسلامی پا گرفتن نهادهای مدنی، حتی خیریه هایی که به شکل شبکه ای کار می کنند را برنمی تابد؟ میهمانان: حسین قاضیان، جامعه شناس، آقای قاضیان درباره نهادهای مدنی کارکرده اند، خودشان سالها قبل به خاطر اداره یک نهاد نظرسنجی غیر دولتی به زندان افتادند – مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوول ، آقای نجفی به طور ویژه درباره نهادهای مدنی تحقیقات جدی در ایران داشته اند.

به اشتراک بگذارید: