چرا نباید به طالبان باج داد؟

گفت‌وگو با عزیز حکیمی، سردبیر مجله نبشت – «به طالبان باج ندهید» مطالبه کاربران افغانستانی است که طی روزهای گذشته و همزمان با کارزار «اعدام نکنید» در شبکه‌های اجتماعی آن را فریاد زدند. اکنون که نزدیک به ۲۰ سال از پایان یافتن حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، مذاکرات صلح میان طالبان با آمریکا و همچنین مذاکرات بین‌الافغانی دورنمای بازگشت این گروه جهادی تندرو به عرصه سیاست رسمی افغانستان را زنده کرده است.

در پس کارزار «به طالبان باج ندهید» چه مطالباتی قرار دارد و منظور از «باج» چیست؟ در صورت بازگشت طالبان به عرصه قدرت سیاسی در افغانستان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همراهی و همدلی کاربران افغانستانی با کاربران ایرانی چه تاثیراتی خواهد داشت؟ آیا شباهتی میان طالبان و جمهوری اسلامی وجود دارد؟

زمانه این پرسش‌ها را با عزیز حکیمی، روزنامه‌نگار افغانستانی و سردبیر مجله نبشت درمیان گذاشت.

■ گفت‌وگوی زمانه با عزیز حکیمی را بشنوید:

«به طالبان باج ندهید» مطالبه کاربران افغانستانی است که طی روزهای گذشته و همزمان با کارزار «اعدام نکنید» در شبکه‌های اجتماعی آن را فریاد زدند. اکنون که نزدیک به ۲۰ سال از پایان یافتن حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، مذاکرات صلح میان طالبان با آمریکا و همچنین مذاکرات بین‌الافغانی دورنمای بازگشت این گروه جهادی تندرو به عرصه سیاست رسمی افغانستان را زنده کرده است.

در پس کارزار «به طالبان باج ندهید» چه مطالباتی قرار دارد و منظور از «باج» چیست؟ در صورت بازگشت طالبان به عرصه قدرت سیاسی در افغانستان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همراهی و همدلی کاربران افغانستانی با کاربران ایرانی چه تاثیراتی خواهد داشت؟ آیا شباهتی میان طالبان و جمهوری اسلامی وجود دارد؟

زمانه این پرسش‌ها را با عزیز حکیمی، روزنامه‌نگار افغانستانی و سردبیر مجله نبشت درمیان گذاشت.

■ گفت‌وگوی زمانه با عزیز حکیمی را بشنوید:

به گفته عزیز حکیمی با قدرت گرفته دوباره طالبان در این کشور به شیوه پیشین، این کشور بیش از نیم قرن به عقب باز خواهد گشت و همه دستاوردهای مردم افغانستان اعم از آزادی بیان، حقوق بشر، آزادی فردی، حقوق زنان و غیره که در طول ۱۹ سال گذشته به دست آمده، بر باد خواهد رفت. او می‌گوید مردم افغانستان انتظار دارند جامعه بین‌المللی و دولت افغانستان این دستاورها را حفظ کنند. 

به گفته عزیز حکیمی با قدرت گرفته دوباره طالبان در این کشور به شیوه پیشین، این کشور بیش از نیم قرن به عقب باز خواهد گشت و همه دستاوردهای مردم افغانستان اعم از آزادی بیان، حقوق بشر، آزادی فردی، حقوق زنان و غیره که در طول ۱۹ سال گذشته به دست آمده، بر باد خواهد رفت. او می‌گوید مردم افغانستان انتظار دارند جامعه بین‌المللی و دولت افغانستان این دستاورها را حفظ کنند. 

عزیز حکیمی به زمانه می‌گوید مردم افغانستان و ایران دارای درد مشترک و از حکومت‌هایشان سرخورده هستند، لذا شرایط یک‌دیگر را درک می‌کنند و در کارزاهای «به طالبان باج ندهید» و «اعدام نکنید» به حمایت از هم‌دیگر پرداختند و هر دوی این مردم‌ها یک نه بزرگ به تبعیض، فساد و ایدئولوژی‌زدگی گفتند.

منبع: رادیو زمانه

به اشتراک بگذارید: