چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟ سخنرانی مهدی خلجی


به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران، مهدی خلجی از این احتمال سخن میگوید که در ایران انقلاب نخواهد شد. تاریخ: ۸ فوریه ۲۰۱۹

به اشتراک بگذارید: