چرا بمب اتمی دست این رژیم خطرناک است؟ (ویدئو)

خوانندگان از سانحه قطار مسافری مشهد-یزد مطلع هستند، که در آن جمعی از هموطنان جان خود را از دست دادند.
علت سانحه آشکارا این بوده که عملیات ساختمانی هنگام عبور قطارها هم متوقف نشده و بیل مکانیکی آنقدر به ریل نزدیک شده که بیلش در مسیر قطار قرار گرفته و شیشه لوکوموتیو خرد میشود:

حالا شما مشاهده کنید تازه پس از چنین سانحه ای عملیات پاکسازی مسیر چگونه انجام میشود. آیا ممکن است افرادی که تعادل عقلی دارند ـ متخصص یا غیر متخصص ـ چنین رفتاری از خود بروز دهند؟

به اشتراک بگذارید: