چرا این کارگران اینقدر لاغر هستند؟

فاز ۱۴ پارس جنوبی با اراده کارگران تعطیل شد! کلیپ و عکس های از کارگران پارس جنوبی است که ظاهرا در حال خروج از محل کار هستند. نکته اینکه چرا این کارگران اینقدر لاغر (و به قول معروف پوست و استخوان) هستند؟ آیا این بر خلاف تصوری که از کارگران داریم (قوی و ورزیده) نیست؟ آیا فقر غذایی موجب این است؟

به اشتراک بگذارید: